Rusça Dil Bilgisi

Rusça Dil Bilgisi

Rusça Dil Bilgisi Belirtme Durumu :

Rusça’da belirtme durumu ;geçişli eylemler ile kullanılmaktadır. Rus dilinde geçişli eylemler ile kullanılan nesneleri yani adlar eylemden etkilenerek belirtme durumu almaktadırlar.

Belirtme durumunda erkek ya da orta cins adlar tekil şahısta eğer canlı ise (-a) ya da (-я) ;

eğer cansızsa (-ф) eki alırlar. Rusça’da dişi cins adlar ise ; (-у) ya da (-ю) eki alırlar.

Dişi cins adlardan anne ve kız ise yalın durum şekilleriyle belirtme durumunda kullanılmaktadırlar.

Rusça’da çoğulda sert ünsüzle biten canlı erkek cins adlar ise ; (-ов)  ya da (-ев) ;

Rusça’da yumuşak ünsüzle biten adlar ise ; (-ей) , ve dişi cins adlar ise ; çoğulda hiç takı almamaktadırlar.

Belirtme durumunda şahıs zamirleri genellikle eylemden önce yer almakta ; ancak tümcede eylemden sonra da yer alabilmektedir.

Rusça’da belirtme durumuna göre şahıs zamirlerinin çekimleri bulunmaktadır.

меня   beni

тебя   seni

его   onu ( erkek cins)

её   onu ( dişi cins)

нас   bizi

вас   sizi

их   onları   belirtme durumu (-кого)? , kimi? ; (-что)? neyi? sorularına cevap vermektedirler.

 

Administrator

Minsk Rusça Kursu

Leave a comment